Laureaci Per Artem ad Deum 2020

Paweł Łukaszewski, Jerzy Jan Skąpski i Leszek Sosnowski, dołączyli do grona uhonorowanych Medalem Papieskiej Rady ds. Kultury.

Medal Per Artem ad Deum przyznawany jest podczas SACROEXPO już od 15 lat. Doroczna nagroda przyznawana jest od 2005 r. przez Papieską Radę ds. Kultury za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata. Podczas tegorocznej, uroczystej gali medalem uhonorowani zostaną Paweł Łukaszewski za „twórczość kompozytorską i poszukiwanie istoty muzyki sakralnej”, Śp. Jerzy Jan Skąpski za „twórczość umożliwiającą przełożenie wizji na formy plastyczne” oraz Leszek Sosnowski za „działalność na rzecz rozwijania literatury polskiej, w tym publikację wielotomowej serii książek przedstawiających dzieje Pontyfikatu św. Jana Pawła II”.

Laureaci Per Artem Ad Deum 2020 to osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki:

Paweł Łukaszewski
Medal Per Artem ad Deum za
„twórczość kompozytorską
i poszukiwanie istoty muzyki sakralnej”

To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sakralnego nurtu muzyki współczesnej. Kompozytor, dyrygent, pedagog. Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. II nagrodę na 2. Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie (1994) oraz wyróżnienie na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (1992), I nagrodę na Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie (1995), II nagrodę na 5. Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku (1996), II nagrodę na 27. Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji (1995). Uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodą im. św. Brata Alberta (2006), Brązowym Medalem Gloria Artis (2011), Nagrodą Prymasa Polski (2011), Medalem Pro Masovia (2014), Choc de Classica (2014) i Orphee d’Or – Prix Hector Berlioz (2014), Nagrodą im. Jerzego Kurczewskiego (2015), Nagrodą Błogosławionego Michała Sopoćki (2017). Dziesięciokrotnie otrzymał nagrodę fonograficzną Fryderyk. Stypendysta Miasta Stołecznego Warszawy (2010). Utwory Pawła Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą, są zarejestrowane na ponad 150 polskich i zagranicznych płytach CD (m.in. Hyperion, Warner Classics, DUX, Musica Sacra Edition, Signum Records, Acte Préalable, Centaur Records). Ponad 60 jego utworów zostało wydanych m.in. przez ChesterNovello, PWM, Walton Music, Edition Ferrimontana, Pana Musica Japan. Jest dyrektorem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra i Wydawnictwa Musica Sacra Edition. Jego twórczość zyskała znaczącą pozycję w Europie, USA i Kanadzie. Jego utwory są wykonywane i prawykonywane przez renomowane zespoły chóralne z Londynu i Cambridge (The Kings Singers, The Holst Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, Britten Sinfonia, Polyphony).

Śp. Jerzy Jan Skąpski 
Medal Per Artem ad Deum za
„twórczość umożliwiającą przełożenie wizji na formy plastyczne”

Jeden z najwybitniejszych witrażystów w Polsce, znawca i wielbiciel sztuki sakralnej. Stypendysta Centro Di Studi e Rincontri Europei w Rzymie. Artysta malarz, grafik, autor plakatów i ilustracji. Związany m.in. z Wydawnictwem Znak i Tygodnikiem Powszechnym. Prace Jerzego Skąpskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum w Lublinie, Éditions du Dialogue w Paryżu, Johnson’s Collection w Chicago, klasztorze ss. Klarysek w Kevelaer, kościele w Mangula (Zimbabwe), Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, Białym Domu w Waszyngtonie oraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. Jerzy Skąpski to autor największego witraża w Europie – trójkątnego obrazu o powierzchni 177 metrów kwadratowych i wysokości 18,5 metra. Witraż znajduje się w Kościele Świętego Wojciecha, na frontowej, szklanej ścianie świątyni. Laureat wielu nagród i wyróżnień: w konkursie Okręgu Krakowskiego ZPAP „Obraz Roku 1962”, nagroda specjalna Ogólnopolskiego Biennale Plakatu w Katowicach (1965) za plakat turystyczny, wyróżnienie w konkursie na plakat Johnson’s Collection, Warszawa 1973, dwie I nagrody w 1973 i dwie I w 1974 w konkursach na plakat folklorystyczny regionu krakowskiego, nagroda za plakat „Każdy Dzień Oświęcimia…” reprodukowany w Graphis Poster 78, Zurich, UNESCO Courier Paris, Medal Stanisława Wyspiańskiego, najwyższego odznaczenia Salonu TPSP w Krakowie (1977) za poliptyk „Hijack”. W 1979 łącznie z żoną śp. Marią nagroda w konkursie na witraże dla kościoła parafii portowej Stella Maris oo. Redemptorystów w Gdyni. Projektant herbu arcybiskupa Karola Wojtyły.

Leszek Sosnowski
Medal Per Artem ad Deum za
„działalność na rzecz rozwijania literatury polskiej, w tym publikację wielotomowej serii książek przedstawiających dzieje Pontyfikatu św. Jana Pawła II”

Polski autor, scenograf, dziennikarz, fotograf, założyciel wydawnictwa Biały Kruk. Założyciel Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kinematograf”, Prezes DKF zaangażowany w organizację krakowskich „Tygodni Kultury Chrześcijańskiej”, organizator „Filmowego Spotkania z Bogiem”. Założyciel wydawnictwa „Biały Kruk”. Laureat 57. polskich i międzynarodowych nagród: Lider Europy 2005, Nagroda Totus 2011, Medal Pro Patria 2017, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 2018. Od wielu lat promuje i propaguje rodzimą oraz światową sztukę i tradycję. Liczne publikacje o tematyce religijnej, patriotycznej i kulturalnej to wspaniała wizytówka Polski, jej historii oraz wielowiekowego bogatego dziedzictwa duchowego i materialnego. Autorski album Leszka Sosnowskiego, pt. „Kraina Benedykta XVI”, wydany w dwóch wersjach językowych, otrzymał tytuł Książki Roku 2006. Wydawnictwo Biały Kruk w 2002 r. poszerzono o Studio Filmowe, gdzie tworzone są m.in. pełnometrażowe filmy dokumentalne, a wśród nich „Przyjaciel Boga”, którego scenarzystą był Leszek Sosnowski. W 2004 r. film otrzymał Grand Prix na festiwalu w Niepokalanowie w kategorii filmu fabularnego. Wydawnictwo cenione było przez św. Jana Pawła II, który „Białemu Krukowi” udzielił wyłącznego prawa do wydania zbioru swoich wierszy „Renesansowy Psałterz”. Leszek Sosnowski jest redaktorem ponad 150 książek poświęconych św. Janowi Pawłowi II, w tym 27-tomowej serii „Dzieje Pontyfikatu Jana Pawła II” Stworzył również 400 koncepcji edytorskich i opracowań graficznych do książek Białego Kruka.

Tegoroczni laureaci otrzymają medale w czasie uroczystej gali, 28 września 2020 roku.

Uroczysta Gala Per Artem ad Deum jest od lat stałym punktem w programie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Kolejna edycja już od 29 do 30 września 2020 r. w Targach Kielce, zapraszamy!

Medale Papieskiej Rady ds. Kultury 2019 przyznane

Na uroczystej gali wystawy SACROEXPO, 10 czerwca 2019 roku odebrali wybitni artyści – Marcin Bornus – Szczyciński, Tadeusz Boruta i Alexander Kornoukhov. 

Uroczyste wręczenie Medalu Per Artem Ad Deum, przyznawanego przez Papieską Radę ds. Kultury odbywa się w czasie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata, promując człowieka jako jednostkę.

Wyróżnienia laureaci odbierają z rąk przedstawicieli kapituły oraz dostojników kościelnych. Nagroda, która przyznawana jest od 2005 roku. W 2019 roku, kapituła pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Florczyka medalem Per Artem Ad Deum postanowiła wyróżnić trzy osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki:

Marcin Bornus-Szczyciński
Medal Per Artem ad Deum za  „krzewienie tradycji i tworzenie przestrzeni
do spotkania pierwiastka sakralnego ze świeckim”

Jeden z pionierów wykonawstwa wokalnej muzyki barokowej w Polsce, założyciel zespołu Bornus Consort.

Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Przez cztery lata pracował jako asystent na Wydziale Zarządzania UW, następnie wybrał wolny zawód artysty muzyka. W 1986 w ramach stypendium rządu francuskiego odbył kurs mistrzowski w Konserwatorium w Paryżu.

Założyciel zespołu Bornus Consort (1981), który jako pierwszy w Polsce podjął próbę rekonstrukcji brzmienia małego męskiego zespołu wokalnego, w którym wymagana jest specyficzna technika wokalna. Zespół specjalizuje się w polifonii polskiej z przełomu XVI i XVII w. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia, a także płyt z utworami Bartłomieja Pękiela, Piotra z Grudziądza, Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczewskiego, dzieła wszystkie Wacława z Szamotuł, polskie pieśni wielkopostne, śpiewy o św. Wojciechu, Chansons et Motets, Media vita i in. Koncertował w większości krajów europejskich.

Ostatnio poświęcił się niemal wyłącznie monodii, szczególnie liturgicznej. Sam siebie chętniej niż muzykiem nazywa „tradycjonarzem”, zajmującym się rozpoznawaniem, utrwalaniem i upowszechnianiem rozmaitych tradycji lokalnych.

Tadeusz Boruta
Medal Per Artem ad Deum za  „twórczość, prowadzącą do poszukiwania indywidualnej relacji z Bogiem przez współczesnego człowieka”

Urodzony  w Krakowie malarz i krytyk sztuki. W latach 1979-1983 studiował malarstwo w krakowskiej ASP (uzyskał dyplom w pracowni Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza). Równolegle, w 1980 roku, rozpoczął studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ukończył je cztery lata później.  W swoim malarstwie często podejmował tematykę religijną, w tym pasyjną. W latach 80. uczestniczył w ruchu kultury niezależnej. W 1984 otrzymał Nagrodę Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność” na wystawie „Wokół grafiki” w 1985 I Nagrodę podczas I Krajowego Biennale Młodych „Droga i Prawda”, w 1988 Artystyczna Nagrodę Młodych za rok 1987.

Jest autorem kilkunastu wystaw problemowych, m.in. „W stronę osoby” (1985), „Wszystkie nasze dzienne sprawy” (1987) w krużgankach Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie, „Misterium paschalne” (1986) w krypcie w krypcie kościoła oo. pijarów w Krakowie, „Aus der Metapher heraus” (1990) w Darmstadt, „Cóż po artyście w czasie marnym” (1990) w warszawskiej Zachęcie  i Muzeum Narodowym w Krakowie (1991), „I barbari nel giardino. Mostra di pittura di artisti polacchi” w Bolonii (1998), „Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–1989” w Krakowie (2010).

Alexander Kornoukhov
Medal Per Artem ad Deum za  „zespalanie nauki i tradycji w natchnionych formach sztuki”

Najwybitniejszy współczesny mozaista, otwarty na inne wyznania i kultury, o czym świadczą realizacje w kościołach różnych wyznań. Czas dzieli między pracownie w Moskwie, Gruzji, Rawennie i Rzymie. Laureat wielu prestiżowych, światowych konkursów, m.in. w Ravennie (Włochy) w 1986 r., czy też  Złotego Medalu Rosyjskiej Akademii Artystów (2002 r.). Jego najsłynniejszym dokonaniem  jest  ułożenie w watykańskiej kaplicy mozaiki „Nowe Jeruzalem” ze 100 milionów elementów. Ten projekt określany jest mianem jednego z najbardziej ambitnych przedsięwzięć artystycznych XX wieku.

(BS)

Do kogo trafią medale Per Artem Ad Deum 2019?

Do końca października br. można jeszcze zgłaszać kandydatów do nagrody Papieskiej Rady do spraw Kultury oraz Targów Kielce.

To wyróżnienie od 2005 roku otrzymują artyści, którzy w wyjątkowy i trwały sposób przyczyniają się do rozwoju sztuki, pogłębiając dialog między różnymi kulturami współczesnego świata zbliżając ludzi do Boga. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin, znajduje się – tutaj.

Uroczysta Gala Per Artem ad Deum jest od lat stałym punktem w programie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Kolejna edycja już od 10 do 12 czerwca 2019 r. w Targach Kielce, zapraszamy!