Medal Papieskiej Rady ds. Kultury – wyróżnienie najlepszych z branży

Nagroda Per Artem ad Deum przyznawana jest od 2005 roku w czasie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO w Targach Kielce! To wyróżnienie wręczane za realizację przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki. Dotychczas uhonorowano 29 wybitnych laureatów.

Międzynarodowe wyróżnienie – medal Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem Ad Deum ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju kultury i sztuki, ale również osobiste dla jego laureatów. O tym, jak wyjątkowym wyróżnieniem jest otrzymanie nagrody Per Artem Ad Deum podkreśla jeden z ubiegłorocznych laureatów medalu – kompozytor, dyrygent i pedagog – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sakralnego nurtu muzyki współczesnej – Paweł Łukaszewski.

Co oznaczało dla Pana otrzymanie nagrody Per Artem Ad Deum w Targach Kielce?
To uznanie, ale także możliwość dołączenia do grona osób wyjątkowych, przede mną bowiem byli tacy twórcy jak Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar czy Ennio Morricone, więc jest to także zobowiązanie do tego, aby moja twórczość była na odpowiednim poziomie, by dotykała i wypływała z wnętrza, z głębi serca i rozumu, aby była przekazem żywej wiary.

Czy to ważne wyróżnienie w Pana dotychczasowej działalności muzycznej?
To uhonorowanie mojej twórczości, która prawie w całości poświęcona jest muzyce sakralnej. Bardzo cenię sobie tę nagrodę także ze względu na to, że otrzymałem ją z rąk Nuncjusza Apostolskiego Salvatore Pennacchio, a przyznana została mi przez Papieską Radę do Spraw Kultury, mogę więc sądzić, że jest to bardzo duże uznanie ze strony Kościoła.

W jakim stopniu Pana zdaniem medal Per Artem Ad Deum przyczynia się do upowszechniania kultury i sztuki sakralnej?
To nagroda wyjątkowa dla wszystkich twórców, artystów którzy zajmują się szeroko pojętą sztuką sakralną: plastyków, literatów, reżyserów, kompozytorów. Każdy wysiłek zmierzający do tego, aby propagować twórczość sakralną powinien być doceniony i pomnażany.

Czy Pana zdaniem nagroda Per Artem Ad Deum – „Przez sztukę do Boga” pozwala zbliżyć ludzi do Boga?
W taki sposób możemy raczej powiedzieć o sztuce, o muzyce, witrażach, pięknych obrazach, wspaniałych tekstach czy fotografiach. A więc to poprzez dzieło sztuki możemy zbliżyć się do Boga, możemy włączyć się lepiej w modlitwę. To właśnie sztuka pozwala nam osiągnąć lepszy z Nim kontakt i przymnaża wiarę.

Uroczysta gala i wręczenie medali kolejnym wybitnym laureatom odbędzie się już podczas najbliższej 22. edycji Targów SACROEXPO w kieleckim ośrodku wystawienniczym.

Do kogo trafią medale Per Artem Ad Deum 2021?

Do 19 lutego br. można jeszcze zgłaszać kandydatów do nagrody przyznawanej przez Papieską Radę do spraw Kultury – Per Artem Ad Deum.

To wyróżnienie od 2005 roku trafia do artystów, którzy w wyjątkowy
i trwały sposób przyczyniają się do rozwoju sztuki, pogłębiając dialog między różnymi kulturami współczesnego świata, zbliżając ludzi do Boga. Dotychczas nagrodzonych zostało już 29 laureatów.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin zgłaszania kandydatów dostępny jest tutaj.

Uroczysta Gala Per Artem ad Deum od lat towarzyszy Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Kolejna edycja święta branży sakralnej już od 14 do 16 czerwca 2021 roku w Targach Kielce, zapraszamy!

Przez Sztukę do Boga – gala PER ARTEM AD DEUM 2020

Tradycją targów SACROEXPO jest uroczysta gala, podczas której wyróżnieni zostali laureaci nagrody przyznawanej od 2005 roku przez Papieską Radę ds. Kultury – Per Artem Ad Deum. Wyjątkowo, tegoroczna gala połączona była z uroczystością otwarcia targów branży sakralnej.

– Wystawa SACROEXPO to wydarzenie, które pozwala odkrywać piękno sztuki sakralnej. Od lat cieszy się ono dużym zainteresowaniem w Polsce i zagranicą. Doświadczenie zbierane ponad ćwierć wieku, owocuje coraz lepszą, profesjonalną organizacją targów. W tym roku dodatkowo bardziej skomplikowaną z uwagi na reżim sanitarny. Także i w tym roku przygotowany został bogaty program wydarzeń towarzyszących: szkolenia, konferencje, warsztaty. Gratuluję organizatorom podjętych wysiłków i przygotowania Wystawy w tym trudnym czasie. Zapewne i w tym roku, podczas zwiedzania targów będzie wiele wrażeń estetycznych i owocnych kontaktów  – podkreślał Nuncjusz Apostolski w Polsce, JE ks. Abp. Salvatore Pennacchio.

Do grona nagrodzonych nagrodą PER ARTEM AD DEUM dołączyli Paweł Łukaszewski za „twórczość kompozytorską i poszukiwanie istoty muzyki sakralnej”, Śp. Jerzy Skąpski za „twórczość umożliwiającą przełożenie wizji na formy plastyczne” oraz Leszek Sosnowski za „działalność na rzecz rozwijania literatury polskiej, w tym publikację wielotomowej serii książek przedstawiających dzieje Pontyfikatu św. Jana Pawła II”. Zwiedzający mogli zapoznać się z twórczością nagrodzonych laureatów, w specjalnie zaaranżowanej strefie. Na ekspozycji można było m.in. nabyć płyty Pawła Łukaszewskiego dostępne na stoisku Wydawnictwa DUX, zobaczyć plansze projektowe i prace Śp. Jerzego Skąpskiego oraz zapoznać się z 27-tomową serią „Dzieje Pontyfikatu Jana Pawła II”, których redaktorem jest Leszek Sosnowski.

Kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO odbędzie się już od 14 do 16 czerwca 2021 roku!