Kapituła

W skład Kapituły wchodzą ks. bp Marian Florczyk – Przewodniczący Kapituły, dr Andrzej Mochoń oraz dotychczasowi laureaci medalu Per Artum Ad Deum.