Medale Papieskiej Rady ds. Kultury przyznane. Na uroczystej gali wystawy SACROEXPO, 12 czerwca odbiorą je Claudia Henzler, ks. prof. Michał Heller i ks. Tomas Halik

Uroczyste wręczenie Medalu Per Artem Ad Deum, przyznawanego przez Papieską Radę ds. Kultury odbędzie się w czasie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata, promując człowieka jako jednostkę.

Medal Per Artem Ad Deum przyznawany jest od trzynastu lat w czasie uroczystej gali w Targach Kielce. Wyróżnienia laureaci odbierają z rąk przedstawicieli kapituły oraz dostojników kościelnych. 
Nagroda, która przyznawana jest od 2005 roku i zaliczana jest do szczególnych wyróżnień, ważnych dla środowiska twórczego działającego w sferze sacrum. W tym roku, kapituła pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Florczyka medalem Per Artem Ad Deum postanowiła wyróżnić trzy osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki i nauki:

„Za nieustanne zmagania z wielkością pytań pomagających zrozumieć istotę wszechświata” medal otrzyma prof. Michał Kazimierz Heller – prezbiter katolicki, teolog i profesor nauk teologicznych. Specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce. Swoimi zainteresowaniami obejmuje relacje pomiędzy nauką i wiarą. Za swoją pracę został uhonorowany Nagrodą Templetona. Jest pracownikiem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz członkiem Papieskiej Akademii Nauk.

„Za świadectwo najprawdziwszej wiary oddane w spojrzeniach na świat oczami ludzi” medal trafi także do czeskiego duchownego katolickiego, filozofa, psychologa i teologa Tomasa Halika. Jest znany z zaangażowania w życie społeczne i publicznych wypowiedzi na temat problemów dyskryminacji rasowej. Pracował ze środowiskiem alkoholików i narkomanów jako terapeuta uzależnień. Do 1989 roku był ważną postacią podziemia antykomunistycznego działającego w czeskim kościele katolickim.

„Za wnikliwe i twórcze spojrzenie na piękno, różnorodność i niepowtarzalność człowieka”, które pomaga promować dialog kultur poprzez sztukę, medal otrzyma zamieszkująca na stałe w Salzburgu w Austrii Claudia Henzler,

Claudia Henzler jest sławną artystką-fotografikiem, laureatką nagrody pokojowej Św. Leopolda.  Henzler łączy ludzi z różnych środowisk i kultur.  Poprzez fotografię, wystawy i warsztaty daje impuls do otwartej komunikacji, poszerzania horyzontów i pogłębiania wzajemnego uznania wartości i zrozumienia.
Urodzona w niemieckim Heidelbergu artystka odwiedziła ponad 50 krajów. Obecnie mieszka w Salzburgu w Austrii, prowadzi jednak działania artystyczne w Europie i na całym świecie.
www.henzlerworks.com

 

Zobacz jak wyglądała gala Per Artem ad Deum 2016