Targi Kielce ze wsparciem Watykanu

Kardynał Gianfranco Ravasi oraz dr Andrzej Mochoń podpisują porozumienie. Na zdjęciu również, od lewej: ks. dr prał. Lecha Piechota, ks. prof. Tomasz Trafny oraz ks. bp Marian Florczyk

Prezes Mochoń podpisał porozumienie z Papieską Radą ds. Kultury

Jeszcze nie ucichły echa po jubileuszowej gali Targów Kielce podczas której w Warszawie prezentowali się artyści z regionu, a ośrodek znów podejmuje działania w zakresie promocji kultury. Tym razem wraz z Papieską Radą ds. Kultury, Targi będą działać na rzecz sztuki łączącej wartości artystyczne z duchowymi.

Kielecki ośrodek wystawienniczo–kongresowy oraz Papieska Rada ds. Kultury od 13 lat razem wspierają i popularyzują sztukę sakralną. W tym tygodniu, w Watykanie prezes Targów – dr Andrzej Mochoń oraz przewodniczący Rady – kardynał Gianfranco Ravasi podpisali porozumienie, które umocnić ma dotychczasową współpracę. Oficjalne podpisanie dokumentu ma być dodatkową motywacją w promowaniu idei „Per Artem Ad Deum – Przez Sztukę do Boga”.

– Porozumienie jest ukoronowaniem naszych działań w rozpowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i religijnego. To owoc  13 lat wspólnej pracy na rzecz promocji wartości duchowych, która widoczna jest przede wszystkim podczas targów Sacroexpo. Tym samym pokazujemy, że w swojej działalności kierujemy się nie tylko celami biznesowymi  – mówi prezes Andrzej Mochoń.

Targi Kielce to organizator znanej w Europie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Podczas wydarzenia, od ponad dekady wręczany jest Medal Papieskiej Rady ds. Kultury – szczególne wyróżnienie, ważne dla środowiska twórczego działającego w sferze sacrum.

– Inicjatywa Per Artem Ad Deum urosła do rangi najważniejszego wydarzenia świata sztuki sakralnej w Europie. Uroczystość co roku przyciąga do Kielc wybitnych artystów z całego świata, których dorobek przyczynia się do rozwoju kultury i kształtuje duchowość człowieka – powiedział kardynał  Ravasi.

Do tej pory Kapituła Medalu Per Artem Ad Deum, której przewodniczy ks. Biskup dr Marian Florczyk przyznała 21 nagród. W gronie dotychczasowych laureatów znaleźli się między innymi: Wojciech Kilar, Leszek Mądzik, Krzysztof Zanussi, Ennio Morricone, Krzysztof Penderecki, czy Arvo Pärt.

Najbliższa edycja Sacroexpo, podczas której Medalem Per Artem Ad Deum nagrodzeni zostaną kolejni artyści, odbędzie się od 11 do 13 czerwca 2018. W ramach ostatnich targów swoją ofertę zaprezentowało 284 wystawców z 13 krajów. Wystawę odwiedziło ponad 5000 gości.

Medale Per Artem Ad Deum 2017 wręczone

Rany współczesnego świata możemy uleczyć sztuką i kreatywnością – mówił podczas uroczystej gali wręczenia Medali Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem Ad Deum, ks. prof. Tomáš Halík. Wraz z nim nagrody odebrali pozostali laureaci – ks. prof. Michał Heller oraz Claudia Henzler.

Wiele pięknych słów o sztuce i ludzkiej egzystencji wygłosili laureaci Medalu Per Artem Ad Deum. Jak co roku gala wręczenia towarzyszyła Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO w Targach Kielce.

W tym roku, do grona laureatów dołączyli ks. prof. zw. dr hab. Michał Kazimierz Heller – polski filozof, teolog, fizyk kosmolog. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz Papieskiej Akademii Teologicznej; Claudia Henzler – fotografik, laureatka nagrody pokojowej Św. Leopolda, łączy ludzi z różnych środowisk i kultur; oraz prof. Tomáš Halík – filozof, teolog, psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich.

Laureaci nie kryli wzruszenia odbierając nagrodę z rąk księdza biskupa Mariana Florczyka, przewodniczącego kapituły oraz dr Andrzeja Mochonia, prezesa Zarządu Targów Kielce.

– To dla mnie wielki zaszczyt być tu dzisiaj z państwem, w gronie tak znakomitych artystów. Właśnie tego wieczoru spełniają się moje dziecięce marzenia, dlatego chcę wszystkim przypomnieć, żeby nigdy nie rezygnować z marzeń – mówiła Claudia Henzler.

Wśród gości gali znaleźli się również dotychczasowi laureaci Medalu Per Artem Ad Deum: prof. Dobrosław Bagiński, Tomasz Furdyna, dr Leszek Mądzik, prof.  Wincenty Kućma oraz prof. Krzysztof Zanussi. Uroczystość uświetnił koncert Chóru Polskiego Radia, który wykonał utwór Stabat Mater – dzieło Arvo Pärta.

Medale Papieskiej Rady ds. Kultury przyznane. Na uroczystej gali wystawy SACROEXPO, 12 czerwca odbiorą je Claudia Henzler, ks. prof. Michał Heller i ks. Tomas Halik

Uroczyste wręczenie Medalu Per Artem Ad Deum, przyznawanego przez Papieską Radę ds. Kultury odbędzie się w czasie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata, promując człowieka jako jednostkę.

Medal Per Artem Ad Deum przyznawany jest od trzynastu lat w czasie uroczystej gali w Targach Kielce. Wyróżnienia laureaci odbierają z rąk przedstawicieli kapituły oraz dostojników kościelnych. 
Nagroda, która przyznawana jest od 2005 roku i zaliczana jest do szczególnych wyróżnień, ważnych dla środowiska twórczego działającego w sferze sacrum. W tym roku, kapituła pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Florczyka medalem Per Artem Ad Deum postanowiła wyróżnić trzy osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki i nauki:

„Za nieustanne zmagania z wielkością pytań pomagających zrozumieć istotę wszechświata” medal otrzyma prof. Michał Kazimierz Heller – prezbiter katolicki, teolog i profesor nauk teologicznych. Specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce. Swoimi zainteresowaniami obejmuje relacje pomiędzy nauką i wiarą. Za swoją pracę został uhonorowany Nagrodą Templetona. Jest pracownikiem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz członkiem Papieskiej Akademii Nauk.

„Za świadectwo najprawdziwszej wiary oddane w spojrzeniach na świat oczami ludzi” medal trafi także do czeskiego duchownego katolickiego, filozofa, psychologa i teologa Tomasa Halika. Jest znany z zaangażowania w życie społeczne i publicznych wypowiedzi na temat problemów dyskryminacji rasowej. Pracował ze środowiskiem alkoholików i narkomanów jako terapeuta uzależnień. Do 1989 roku był ważną postacią podziemia antykomunistycznego działającego w czeskim kościele katolickim.

„Za wnikliwe i twórcze spojrzenie na piękno, różnorodność i niepowtarzalność człowieka”, które pomaga promować dialog kultur poprzez sztukę, medal otrzyma zamieszkująca na stałe w Salzburgu w Austrii Claudia Henzler,

Claudia Henzler jest sławną artystką-fotografikiem, laureatką nagrody pokojowej Św. Leopolda.  Henzler łączy ludzi z różnych środowisk i kultur.  Poprzez fotografię, wystawy i warsztaty daje impuls do otwartej komunikacji, poszerzania horyzontów i pogłębiania wzajemnego uznania wartości i zrozumienia.
Urodzona w niemieckim Heidelbergu artystka odwiedziła ponad 50 krajów. Obecnie mieszka w Salzburgu w Austrii, prowadzi jednak działania artystyczne w Europie i na całym świecie.
www.henzlerworks.com

 

Zobacz jak wyglądała gala Per Artem ad Deum 2016