Papieska Rada

Medal Per Artem ad Deum przyznawany jest od ośmiu lat w czasie Międzynarodowej
Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów
SACROEXPO w Targach Kielce.

Przyznająca medal Papieska Rada do spraw Kultury
utworzona została w 1982 roku z inicjatywy Papieża Jana Pawła II, który decydując
o przyznawaniu tej nagrody podkreślił: „dialog Kościoła z kulturami naszych czasów
stanowi żywotne pole działania, na którym w tych ostatnich latach XX wieku
rozgrywają się losy świata”. Dzięki współpracy członków Rady dialog Kościoła
z Kulturą rozwija się nieustannie i dynamicznie na poziomie uniwersytetów
i specjalistów, badaczy i naukowców.