Do kogo trafią medale Per Artem Ad Deum 2021?

Do 19 lutego br. można jeszcze zgłaszać kandydatów do nagrody przyznawanej przez Papieską Radę do spraw Kultury – Per Artem Ad Deum.

To wyróżnienie od 2005 roku trafia do artystów, którzy w wyjątkowy
i trwały sposób przyczyniają się do rozwoju sztuki, pogłębiając dialog między różnymi kulturami współczesnego świata, zbliżając ludzi do Boga. Dotychczas nagrodzonych zostało już 29 laureatów.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin zgłaszania kandydatów dostępny jest tutaj.

Uroczysta Gala Per Artem ad Deum od lat towarzyszy Międzynarodowej Wystawie Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Kolejna edycja święta branży sakralnej już od 14 do 16 czerwca 2021 roku w Targach Kielce, zapraszamy!

Przez Sztukę do Boga – gala PER ARTEM AD DEUM 2020

Tradycją targów SACROEXPO jest uroczysta gala, podczas której wyróżnieni zostali laureaci nagrody przyznawanej od 2005 roku przez Papieską Radę ds. Kultury – Per Artem Ad Deum. Wyjątkowo, tegoroczna gala połączona była z uroczystością otwarcia targów branży sakralnej.

– Wystawa SACROEXPO to wydarzenie, które pozwala odkrywać piękno sztuki sakralnej. Od lat cieszy się ono dużym zainteresowaniem w Polsce i zagranicą. Doświadczenie zbierane ponad ćwierć wieku, owocuje coraz lepszą, profesjonalną organizacją targów. W tym roku dodatkowo bardziej skomplikowaną z uwagi na reżim sanitarny. Także i w tym roku przygotowany został bogaty program wydarzeń towarzyszących: szkolenia, konferencje, warsztaty. Gratuluję organizatorom podjętych wysiłków i przygotowania Wystawy w tym trudnym czasie. Zapewne i w tym roku, podczas zwiedzania targów będzie wiele wrażeń estetycznych i owocnych kontaktów  – podkreślał Nuncjusz Apostolski w Polsce, JE ks. Abp. Salvatore Pennacchio.

Do grona nagrodzonych nagrodą PER ARTEM AD DEUM dołączyli Paweł Łukaszewski za „twórczość kompozytorską i poszukiwanie istoty muzyki sakralnej”, Śp. Jerzy Skąpski za „twórczość umożliwiającą przełożenie wizji na formy plastyczne” oraz Leszek Sosnowski za „działalność na rzecz rozwijania literatury polskiej, w tym publikację wielotomowej serii książek przedstawiających dzieje Pontyfikatu św. Jana Pawła II”. Zwiedzający mogli zapoznać się z twórczością nagrodzonych laureatów, w specjalnie zaaranżowanej strefie. Na ekspozycji można było m.in. nabyć płyty Pawła Łukaszewskiego dostępne na stoisku Wydawnictwa DUX, zobaczyć plansze projektowe i prace Śp. Jerzego Skąpskiego oraz zapoznać się z 27-tomową serią „Dzieje Pontyfikatu Jana Pawła II”, których redaktorem jest Leszek Sosnowski.

Kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO odbędzie się już od 14 do 16 czerwca 2021 roku!

Laureaci Per Artem ad Deum 2020

Paweł Łukaszewski, Jerzy Jan Skąpski i Leszek Sosnowski, dołączyli do grona uhonorowanych Medalem Papieskiej Rady ds. Kultury.

Medal Per Artem ad Deum przyznawany jest podczas SACROEXPO już od 15 lat. Doroczna nagroda przyznawana jest od 2005 r. przez Papieską Radę ds. Kultury za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata. Podczas tegorocznej, uroczystej gali medalem uhonorowani zostaną Paweł Łukaszewski za „twórczość kompozytorską i poszukiwanie istoty muzyki sakralnej”, Śp. Jerzy Jan Skąpski za „twórczość umożliwiającą przełożenie wizji na formy plastyczne” oraz Leszek Sosnowski za „działalność na rzecz rozwijania literatury polskiej, w tym publikację wielotomowej serii książek przedstawiających dzieje Pontyfikatu św. Jana Pawła II”.

Laureaci Per Artem Ad Deum 2020 to osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki:

Paweł Łukaszewski
Medal Per Artem ad Deum za
„twórczość kompozytorską
i poszukiwanie istoty muzyki sakralnej”

To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli sakralnego nurtu muzyki współczesnej. Kompozytor, dyrygent, pedagog. Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. II nagrodę na 2. Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie (1994) oraz wyróżnienie na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (1992), I nagrodę na Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie (1995), II nagrodę na 5. Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku (1996), II nagrodę na 27. Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji (1995). Uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodą im. św. Brata Alberta (2006), Brązowym Medalem Gloria Artis (2011), Nagrodą Prymasa Polski (2011), Medalem Pro Masovia (2014), Choc de Classica (2014) i Orphee d’Or – Prix Hector Berlioz (2014), Nagrodą im. Jerzego Kurczewskiego (2015), Nagrodą Błogosławionego Michała Sopoćki (2017). Dziesięciokrotnie otrzymał nagrodę fonograficzną Fryderyk. Stypendysta Miasta Stołecznego Warszawy (2010). Utwory Pawła Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą, są zarejestrowane na ponad 150 polskich i zagranicznych płytach CD (m.in. Hyperion, Warner Classics, DUX, Musica Sacra Edition, Signum Records, Acte Préalable, Centaur Records). Ponad 60 jego utworów zostało wydanych m.in. przez ChesterNovello, PWM, Walton Music, Edition Ferrimontana, Pana Musica Japan. Jest dyrektorem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra i Wydawnictwa Musica Sacra Edition. Jego twórczość zyskała znaczącą pozycję w Europie, USA i Kanadzie. Jego utwory są wykonywane i prawykonywane przez renomowane zespoły chóralne z Londynu i Cambridge (The Kings Singers, The Holst Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, Britten Sinfonia, Polyphony).

Śp. Jerzy Jan Skąpski 
Medal Per Artem ad Deum za
„twórczość umożliwiającą przełożenie wizji na formy plastyczne”

Jeden z najwybitniejszych witrażystów w Polsce, znawca i wielbiciel sztuki sakralnej. Stypendysta Centro Di Studi e Rincontri Europei w Rzymie. Artysta malarz, grafik, autor plakatów i ilustracji. Związany m.in. z Wydawnictwem Znak i Tygodnikiem Powszechnym. Prace Jerzego Skąpskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum w Lublinie, Éditions du Dialogue w Paryżu, Johnson’s Collection w Chicago, klasztorze ss. Klarysek w Kevelaer, kościele w Mangula (Zimbabwe), Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, Białym Domu w Waszyngtonie oraz w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. Jerzy Skąpski to autor największego witraża w Europie – trójkątnego obrazu o powierzchni 177 metrów kwadratowych i wysokości 18,5 metra. Witraż znajduje się w Kościele Świętego Wojciecha, na frontowej, szklanej ścianie świątyni. Laureat wielu nagród i wyróżnień: w konkursie Okręgu Krakowskiego ZPAP „Obraz Roku 1962”, nagroda specjalna Ogólnopolskiego Biennale Plakatu w Katowicach (1965) za plakat turystyczny, wyróżnienie w konkursie na plakat Johnson’s Collection, Warszawa 1973, dwie I nagrody w 1973 i dwie I w 1974 w konkursach na plakat folklorystyczny regionu krakowskiego, nagroda za plakat „Każdy Dzień Oświęcimia…” reprodukowany w Graphis Poster 78, Zurich, UNESCO Courier Paris, Medal Stanisława Wyspiańskiego, najwyższego odznaczenia Salonu TPSP w Krakowie (1977) za poliptyk „Hijack”. W 1979 łącznie z żoną śp. Marią nagroda w konkursie na witraże dla kościoła parafii portowej Stella Maris oo. Redemptorystów w Gdyni. Projektant herbu arcybiskupa Karola Wojtyły.

Leszek Sosnowski
Medal Per Artem ad Deum za
„działalność na rzecz rozwijania literatury polskiej, w tym publikację wielotomowej serii książek przedstawiających dzieje Pontyfikatu św. Jana Pawła II”

Polski autor, scenograf, dziennikarz, fotograf, założyciel wydawnictwa Biały Kruk. Założyciel Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kinematograf”, Prezes DKF zaangażowany w organizację krakowskich „Tygodni Kultury Chrześcijańskiej”, organizator „Filmowego Spotkania z Bogiem”. Założyciel wydawnictwa „Biały Kruk”. Laureat 57. polskich i międzynarodowych nagród: Lider Europy 2005, Nagroda Totus 2011, Medal Pro Patria 2017, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 2018. Od wielu lat promuje i propaguje rodzimą oraz światową sztukę i tradycję. Liczne publikacje o tematyce religijnej, patriotycznej i kulturalnej to wspaniała wizytówka Polski, jej historii oraz wielowiekowego bogatego dziedzictwa duchowego i materialnego. Autorski album Leszka Sosnowskiego, pt. „Kraina Benedykta XVI”, wydany w dwóch wersjach językowych, otrzymał tytuł Książki Roku 2006. Wydawnictwo Biały Kruk w 2002 r. poszerzono o Studio Filmowe, gdzie tworzone są m.in. pełnometrażowe filmy dokumentalne, a wśród nich „Przyjaciel Boga”, którego scenarzystą był Leszek Sosnowski. W 2004 r. film otrzymał Grand Prix na festiwalu w Niepokalanowie w kategorii filmu fabularnego. Wydawnictwo cenione było przez św. Jana Pawła II, który „Białemu Krukowi” udzielił wyłącznego prawa do wydania zbioru swoich wierszy „Renesansowy Psałterz”. Leszek Sosnowski jest redaktorem ponad 150 książek poświęconych św. Janowi Pawłowi II, w tym 27-tomowej serii „Dzieje Pontyfikatu Jana Pawła II” Stworzył również 400 koncepcji edytorskich i opracowań graficznych do książek Białego Kruka.

Tegoroczni laureaci otrzymają medale w czasie uroczystej gali, 28 września 2020 roku.

Uroczysta Gala Per Artem ad Deum jest od lat stałym punktem w programie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Kolejna edycja już od 29 do 30 września 2020 r. w Targach Kielce, zapraszamy!